Om lilla tidningen

Om lilla tidningen

Första numret kom år 2000. lilla tidningen är en lokal tidning för hela Söderköpings kommun och kringliggande postnummerområden. lilla tidningen vill bidra till att stärka lokal identitet. Just det lokala är det bärande temat.

Tidningen har varierat innehåll och speglar livet i kommunen förr och nu, men följer och kommenterar även företeelser i samhället i stort.

lilla tidningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

lilla tidningen kommer med 4 nummer per år: vår, sommar, höst och julnummer.

Upplagan distribueras till samtliga hushåll inom de gulmarkerade områderna, se karta. Tidningen distribueras också till turistkontor, banker, matställen, bensinstationer, annonsörer med flera.

Sommarnumret trycks i betydligt fler exemplar för att svara upp mot efterfrågan under turistsäsong (till sommarboende i skärgården bl.a).

För att vara helt oberoende har lilla tidningen inte ansökt om vare sig offentliga eller privata bidrag.

lilla tidningens initiativtagare är Vidar Jansson, Söderköping. Han äger också tidningen.

lilla tidningen trycks i tabloidformat, 28-36 sidor. Alla sidor är i fyrfärg och 6 spalter. Den häftas och viks en gång.

lilla tidningen trycks hos Pressgrannar i Linköping och distribueras av NMT vid samma tryckeri.

Comments are closed.